Thanh toán tài khoản

in ấn tại đà nẵng 0905755597 - 0935447749

Chấp nhận thanh toán 

Bạn có thể thanh toán những ngân hàng sau : 


Tài Khoản Thanh Toán :

Chủ Thẻ : Bùi Anh Huy 
Ngân hàng Vietcombank CN Đà Nẵng
Số TK : 004 1000 165 099 
Ngân hàng ACB CN Đà Nẵng
Số TK : 5267 9035 9891 5918