Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hovedaftalen mellem DA og LO: Alt hvad du behøver at vide!

Hovedaftalen mellem DA og LO: Alt hvad du behøver at vide!

Hovedaftalen mellem DA og LO

hovedaftalen mellem da og lo

Forståelse af Hovedaftalen mellem DA og LO

Hovedaftalen mellem DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark) er en af de vigtigste aftaler inden for dansk arbejdsliv. Denne aftale definerer de grundlæggende arbejdsforhold og arbejdstakernes rettigheder og pligter. Denne aftale spiller en stor rolle i at regulere arbejdsforholdene i Danmark.

Hvad er DA og LO?

DA er en sammenslutning af danske arbejdsgivere, der er engageret i at skabe gode arbejdsforhold for deres ansatte. LO er den største faglige organisation i Danmark, der arbejder for at beskytte fagforeningernes rettigheder og sikre, at deres medlemmer har ordentlige løn- og arbejdsforhold.

Historisk baggrund for Hovedaftalen

Idéen om en særaftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere blev først diskuteret i slutningen af 1800-tallet. I 1899 blev en aftale mellem arbejdsgivere og fagforeninger undertegnet med det formål at regulere arbejdsforholdene og undgå arbejdsnedlæggelser.

I 1917 indførte den danske regering Konfliktloven, der etablerede mekanismer til at afbøde arbejdsnedlæggelser. Det var dette lovgivningsmæssige klima, der gav anledning til en yderligere udvikling af Hovedaftalen i 1924.

Indholdet af Hovedaftalen og dens betydning

Hovedaftalen mellem DA og LO er en omfattende overenskomst, der dækker alle aspekter af arbejdstagernes rettigheder og arbejdsgivernes pligter. Denne aftale indeholder en række bestemmelser, der regulerer forhold som arbejdstid, overarbejde, sygdom, ferie, løn, opsigelse og afskedigelse.

En af de vigtigste bestemmelser i Hovedaftalen er § 4, som omhandler ledelsesretten. Ledelsesretten betyder, at arbejdsgivere har ret til at lede deres virksomhed og træffe beslutninger om, hvordan arbejdet skal udføres. Det er dog også en forpligtelse på arbejdsgivere at tage hensyn til de ansattes behov og sikre ordentlige arbejdsforhold.

En anden vigtig bestemmelse i Hovedaftalen er § 4, stk. 3, som sikrer, at arbejdsgivere kun kan afskedige medarbejdere på rimelige grunde. Hovedaftalen regulerer også opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelser for medarbejdere.

Fordele og ulemper ved Hovedaftalen

En af de største fordele ved Hovedaftalen er, at den beskytter arbejdstagernes rettigheder og sikrer, at de har ordentlige løn- og arbejdsforhold. Hovedaftalen er også med til at undgå arbejdsnedlæggelser, da den giver arbejdstagerne mulighed for at rejse krav på en reguleret og institutionaliseret måde.

En ulempe ved Hovedaftalen kan være, at det kan være svært at tilpasse den til forskellige brancher og virksomheder. Nogle arbejdsgivere kan føle, at aftalen begrænser deres ledelsesret og kan føre til øgede omkostninger.

Fremtidig udvikling af Hovedaftalen og dens rolle i dansk arbejdsliv

Hovedaftalen mellem DA og LO vil sandsynligvis fortsætte med at udvikle sig i takt med den foranderlige arbejdsstyrke og økonomiske klima. Som medlemmer af LO og DA stiller stadig højere krav til deres arbejdsgivere om fleksible arbejdstider, højere lønninger og bedre arbejdsforhold, vil aftalen sandsynligvis blive revideret og tilpasset.

Hovedaftalen mellem DA og FH

Udover Hovedaftalen mellem DA og LO er der også en aftale mellem DA og FH (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) i Danmark. Denne aftale indeholder bestemmelser, der regulerer ansættelsesforholdene for funktionærer og tjenestemænd i Danmark.

Hovedaftalen 1899

Hovedaftalen fra 1899 var den første aftale mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark. Den blev undertegnet med det formål at regulere arbejdsforholdene og undgå arbejdsnedlæggelser.

Hovedaftalen Ledelsesretten

Ledelsesretten er en af de vigtigste bestemmelser i Hovedaftalen mellem DA og LO. Det betyder, at arbejdsgivere har ret til at lede deres virksomhed og træffe beslutninger om, hvordan arbejdet skal udføres. Det er dog også en forpligtelse på arbejdsgivere at tage hensyn til de ansattes behov og sikre ordentlige arbejdsforhold.

Hvad er Hovedaftalen?

Hovedaftalen mellem DA og LO er en omfattende overenskomst, der dækker alle aspekter af arbejdstagernes rettigheder og arbejdsgivernes pligter. Denne aftale indeholder en række bestemmelser, der regulerer forhold som arbejdstid, overarbejde, sygdom, ferie, løn, opsigelse og afskedigelse.

Hovedaftalen § 4

§ 4 i Hovedaftalen mellem DA og LO regulerer ledelsesretten og arbejdsgivernes forpligtelse til at tage hensyn til de ansattes behov og sikre ordentlige arbejdsforhold.

Hovedaftalen 4, stk. 3

§ 4, stk. 3 i Hovedaftalen mellem DA og LO sikrer, at arbejdsgivere kun kan afskedige medarbejdere på rimelige grunde. Hovedaftalen regulerer også opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelser for medarbejdere.

Hovedaftalen om usaglig afskedigelse

Hovedaftalen mellem DA og LO regulerer også usaglig afskedigelse. Aftalen sikrer, at medarbejdere ikke kan afskediges på grund af deres alder, køn, race eller handicap.

Hovedaftalen KL

Hovedaftalen KL er en aftale mellem KL (Kommunernes Landsforening) og fagforbundene, der dækker kommunale ansattes arbejdsforhold. Denne aftale regulerer ansættelsesvilkår, løn- og ansættelsesforhold for kommunale ansatte.

FAQs om Hovedaftalen

1. Hvorfor er hovedaftalen mellem DA og LO vigtig?
Svar: Hovedaftalen mellem DA og LO definerer de grundlæggende arbejdsforhold og arbejdstagernes rettigheder og pligter. Denne aftale er med til at regulere arbejdsforholdene i Danmark og beskytter arbejdstagernes rettigheder og sikrer, at de har ordentlige løn- og arbejdsforhold.

2. Hvorfor er ledelsesretten vigtig i hovedaftalen mellem DA og LO?
Svar: Ledelsesretten er en af de vigtigste bestemmelser i Hovedaftalen mellem DA og LO. Det betyder, at arbejdsgivere har ret til at lede deres virksomhed og træffe beslutninger om, hvordan arbejdet skal udføres. Det er dog også en forpligtelse på arbejdsgivere at tage hensyn til de ansattes behov og sikre ordentlige arbejdsforhold.

3. Hvorfor kan hovedaftalen mellem DA og LO være svær at tilpasse til forskellige brancher og virksomheder?
Svar: Hovedaftalen mellem DA og LO er en omfattende overenskomst, der dækker alle aspekter af arbejdstagernes rettigheder og arbejdsgivernes pligter. Det kan derfor være udfordrende at tilpasse denne aftale til forskellige brancher og virksomheder, da deres behov kan variere.

4. Hvad er forskellen mellem hovedaftalen mellem DA og LO og hovedaftalen mellem DA og FH?
Svar: Hovedaftalen mellem DA og LO omhandler arbejdsvilkårene for lønmodtagere, mens hovedaftalen mellem DA og FH regulerer ansættelsesforholdene for funktionærer og tjenestemænd i Danmark.

5. Hvordan vil hovedaftalen mellem DA og LO udvikle sig i fremtiden?
Svar: Hovedaftalen mellem DA og LO vil sandsynligvis fortsætte med at udvikle sig i takt med den foranderlige arbejdsstyrke og økonomiske klima. Som medlemmer af LO og DA stiller stadig højere krav til deres arbejdsgivere om fleksible arbejdstider, højere lønninger og bedre arbejdsforhold, vil aftalen sandsynligvis blive revideret og tilpasset.

Keywords searched by users: hovedaftalen mellem da og lo hovedaftalen mellem da og fh, hovedaftalen 1899, hovedaftalen ledelsesretten, hvad er hovedaftalen, hovedaftalen § 4, hovedaftalen 4, stk 3, hovedaftalen usaglig afskedigelse, hovedaftalen kl

Categories: Top 50 hovedaftalen mellem da og lo

Hovedaftalen mellem DA og LO

See more here: inquatangdn.com

hovedaftalen mellem da og fh

Hovedaftalen mellem DA og FH er en central aftale, som definerer rammerne for det danske arbejdsmarked. Aftalen regulerer samarbejdet mellem fagforeninger og arbejdsgivere og har været en hjørnesten i den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet i mange år.

Hvad er hovedaftalen mellem DA og FH?

Hovedaftalen mellem DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) blev underskrevet den 15. juni 1899. Aftalen er siden blevet justeret flere gange, men dens grundprincipper er stadig de samme.

Aftalen regulerer samarbejdet mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark. Den fastlægger blandt andet procedurer for forhandlingen af overenskomster og for indgåelse af samarbejdsaftaler.

Aftalen er den vigtigste aftale på det danske arbejdsmarked og har spillet en afgørende rolle i udviklingen af den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet. Aftalen har bidraget til at sikre en fredelig og stabil arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark.

Hvem er medlem af DA og FH?

DA er en arbejdsgiverorganisation, som repræsenterer mere end 10.000 virksomheder i Danmark. Organisationen er den største og mest indflydelsesrige arbejdsgiverorganisation i Danmark og varetager arbejdsgivernes interesser i forhold til lovgivning og forhandlinger med fagforeninger.

FH er en sammenslutning af 17 fagforeninger, som tilsammen repræsenterer mere end 1,3 millioner danske lønmodtagere. FH varetager lønmodtagernes interesser i forhold til arbejdsgivere og lovgivning.

Hvad er formålet med hovedaftalen mellem DA og FH?

Formålet med hovedaftalen mellem DA og FH er at sikre en fredelig og stabil arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark. Aftalen fastlægger procedurer og retningslinjer for forhandlinger og samarbejdsaftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Aftalen er også med til at sikre overenskomstforhandlinger og arbejdstagernes rettigheder og sikkerhed på arbejdspladsen. Hovedaftalen er således afgørende for at opretholde den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet.

Hvilke emner er omfattet af hovedaftalen mellem DA og FH?

Hovedaftalen mellem DA og FH omfatter en lang række emner, herunder:

– Procedurer for forhandlinger af overenskomster
– Retningslinjer for forhandling af arbejdsforhold og arbejdsmiljø
– Procedurer for konfliktløsning
– Retningslinjer for ansættelsesforhold og arbejdsforhold
– Samarbejdsaftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger

Hvordan påvirker hovedaftalen mellem DA og FH lønmodtagernes rettigheder?

Hovedaftalen mellem DA og FH er med til at sikre lønmodtagernes rettigheder ved at fastlægge procedurer og retningslinjer for forhandlinger af overenskomster og arbejdsforhold. Aftalen bidrager således til at sikre en rimelig og fair løn samt gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø for danske lønmodtagere.

Hvordan påvirker hovedaftalen mellem DA og FH arbejdsgivernes rettigheder?

Hovedaftalen mellem DA og FH er også med til at sikre arbejdsgivernes rettigheder ved at fastlægge procedurer og retningslinjer for forhandlinger af overenskomster og samarbejdsaftaler. Aftalen bidrager til at sikre en god og forudsigelig arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark.

Hvorfor er hovedaftalen mellem DA og FH vigtig?

Hovedaftalen mellem DA og FH er en central aftale på det danske arbejdsmarked og har spillet en afgørende rolle i udviklingen af den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet. Aftalen er med til at sikre en fredelig og stabil arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark.

Aftalen har også bidraget til at sikre overenskomstforhandlinger og gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø for danske lønmodtagere. Hovedaftalen er således afgørende for at opretholde den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet og sikre en rimelig og fair arbejdsmarkedsrelation for både arbejdsgivere og lønmodtagere.

FAQs

Hvornår blev hovedaftalen mellem DA og FH underskrevet?

Hovedaftalen mellem DA og FH blev underskrevet den 15. juni 1899.

Hvad er formålet med hovedaftalen mellem DA og FH?

Formålet med hovedaftalen mellem DA og FH er at sikre en fredelig og stabil arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark.

Hvilke emner er omfattet af hovedaftalen mellem DA og FH?

Hovedaftalen mellem DA og FH omfatter en lang række emner, herunder procedurer for forhandlinger af overenskomster, retningslinjer for forhandling af arbejdsforhold og arbejdsmiljø, procedurer for konfliktløsning, retningslinjer for ansættelsesforhold og arbejdsforhold samt samarbejdsaftaler mellem arbejdsgivere og fagforeninger.

Hvordan påvirker hovedaftalen mellem DA og FH lønmodtagernes rettigheder?

Hovedaftalen mellem DA og FH er med til at sikre lønmodtagernes rettigheder ved at fastlægge procedurer og retningslinjer for forhandlinger af overenskomster og arbejdsforhold. Aftalen bidrager således til at sikre en rimelig og fair løn samt gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø for danske lønmodtagere.

Hvordan påvirker hovedaftalen mellem DA og FH arbejdsgivernes rettigheder?

Hovedaftalen mellem DA og FH er også med til at sikre arbejdsgivernes rettigheder ved at fastlægge procedurer og retningslinjer for forhandlinger af overenskomster og samarbejdsaftaler. Aftalen bidrager til at sikre en god og forudsigelig arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark.

Hvorfor er hovedaftalen mellem DA og FH vigtig?

Hovedaftalen mellem DA og FH er en central aftale på det danske arbejdsmarked og har spillet en afgørende rolle i udviklingen af den danske model for samarbejde på arbejdsmarkedet. Aftalen er med til at sikre en fredelig og stabil arbejdsmarkedsrelation mellem arbejdsgivere og fagforeninger i Danmark og bidrager til at sikre overenskomstforhandlinger og gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø for danske lønmodtagere.

hovedaftalen 1899

Hovedaftalen i 1899 – en historisk aftale for arbejderbeskyttelse

Hovedaftalen i 1899 markerede en vigtig milepæl for den danske arbejderbevægelse, da den skabte en ramme for samarbejdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere og styrkede arbejderbeskyttelsen. Aftalen var den første kollektive overenskomst i Danmark og var ikke kun en juridisk aftale, men også en social aftale mellem arbejdere og arbejdsgivere. Denne artikel vil afdække baggrunden for aftalens tilblivelse og dens betydning for arbejderbevægelsen i Danmark.

Baggrund

I slutningen af ​​det 19. århundrede var arbejdsforholdene i Danmark hårde, og arbejderne blev ofte udnyttet og underbetalt. Arbejdsgiverne havde magten, og det var svært for arbejderne at organisere sig og kæmpe for deres rettigheder. Arbejdsnedlæggelser og strejker var ofte de eneste muligheder for at blive hørt – men det kostede dyrt for arbejderne.

Arbejderbevægelsen havde brug for en mere lovlig og organisatorisk tilgang for at opnå bedre vilkår. Fagforeninger blev dannet, og der var et stigende krav om kollektive overenskomster, der kunne fastlægge vilkårene for arbejderne. Dette førte til forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

I 1899 blev Hovedaftalen underskrevet mellem Centralforeningen for Dansk Arbejde (CDA) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Aftalen gav arbejdere nogle af de grundlæggende rettigheder, som vi tager for givet i dag, såsom en fast arbejdstid og mindsteløn.

Betydning

Aftalen styrkede den danske arbejderbevægelse og gav arbejdstagerne en stemme. Arbejdernes rettigheder blev sikret gennem en kollektiv overenskomst, der gav dem en vis beskyttelse mod arbejdsgivere, der ville misbruge deres magt.

Da aftalen blev indgået, var den ikke velkommen af alle, og en række virksomheder modsatte sig den. Men over tid blev det klart, at aftalen var en vigtig milepæl i dansk arbejderbeskyttelse og en måde at sikre et mere retfærdigt og lige samfund for alle.

Aftalen trådte i kraft i 1900, og dens betydning fortsatte i henved et århundrede. Overenskomstens grundlag blev aftalt og videreført ved kommende overenskomster.

FAQs

Hvad var formålet med Hovedaftalen i 1899?

Hovedaftalen i 1899 blev indgået mellem arbejdere og arbejdsgivere for at fastlægge arbejdsforholdene og sikre arbejderne bedre rettigheder. Aftalen var en kollektiv overenskomst, der gav arbejderne en vis beskyttelse mod arbejdsgivernes magt og sikrede dem en mere retfærdig behandling.

Hvordan påvirkede aftalen arbejderne?

Aftalen styrkede arbejdsrettighederne for de danske arbejdere og gav dem en stemme. Arbejdernes rettigheder blev beskyttet gennem overenskomstens kollektive aftaler, hvilket gav dem en vis beskyttelse mod arbejdsgivere, der ville misbruge deres magt. Det gav også arbejderne en fast arbejdstid og mindsteløn.

Hvilken betydning havde aftalen for arbejderbevægelsen?

Aftalen havde en enorm betydning for den danske arbejderbevægelse, da den gav arbejderne en stemme og styrkede deres rettigheder og beskyttelse. Det var også en vigtig milepæl for fagforeningerne og fik indført arbejdsforhold, der blev taget for givet i dag.

Hvilken modgang mødte aftalen?

Aftalen mødte modstand fra visse virksomheder, der ikke ville acceptere betingelserne i overenskomsten. Men over tid blev det klart, at aftalen var en vigtig milepæl i dansk arbejderbeskyttelse og en måde at sikre et mere retfærdigt og lige samfund for alle.

Hvordan blev aftalestrukturen udviklet efter Hovedaftalen?

Aftalens grundlag blev aftalt og videreført ved kommende overenskomster. Fortolkningerne var dog ofte forskellige, og der var ofte uenighed mellem arbejds- og arbejdsgiverorganisationerne om, hvordan vilkårene skulle tolkes og fortolkes. Over tid blev mere og mere tilsat til aftalestrukturen, og den endte med at blive omfattende og omkostningsfuld at administrere for både arbejds- og arbejdsgiverorganisationer.

hovedaftalen ledelsesretten

Hovedaftalen om ledelsesretten er en overenskomst, der regulerer arbejdsgiverens ledelsesret og arbejdstagernes medbestemmelsesret i Danmark. Den blev første gang indgået i 1899 og har siden gennemgået flere revisioner og opdateringer.

Ledelsesretten er arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet, samt træffe beslutninger om ansættelse, afskedigelse, forfremmelse og uddannelse af medarbejdere. Medbestemmelsesretten, derimod, er en arbejdstagerrettighed, der giver medarbejderne en vis grad af indflydelse på virksomhedens beslutninger og handlinger.

Hovedaftalen om ledelsesretten fastlægger grænserne for ledelsesretten og nødvendigheden af ​​samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Overenskomsten er en vigtig del af den danske arbejdsret, og dens betydning og formål er stadig relevant i dagens arbejdsmarked.

Formålet med Hovedaftalen

Hovedaftalen har til formål at sikre et samarbejde mellem arbejdsgiver og arbejdstagere i den danske arbejdsmarkedsmodel. Overenskomsten finder anvendelse på alle virksomheder i Danmark uanset størrelse og sektor, og dens formål er at fremme samarbejde og god kommunikation mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Hovedaftalen definerer også arbejdsgiverens ledelsesret og fastlægger grænserne for denne. Det betyder, at arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet, men at arbejdstagernes rettigheder og behov også skal tages i betragtning.

Hovedaftalens Bestemmelser

Hovedaftalen indeholder flere bestemmelser, der beskriver arbejdsgiverens ledelsesret og arbejdstagernes medbestemmelsesret. Nogle af de vigtigste bestemmelser er:

1. Samarbejde og information

En af de vigtigste bestemmelser i Hovedaftalen er, at arbejdsgiver og arbejdstagere skal samarbejde og udveksle information om virksomheden. Dette sikrer, at begge parter er informeret om virksomhedens situation, økonomi, strategi og planer.

2. Personalepolitik

Hovedaftalen fastlægger også, at arbejdsgiver og arbejdstagere skal have en fælles personalepolitik. Dette betyder, at virksomheden skal have klare regler og procedurer for ansættelse, afskedigelse og forfremmelse af medarbejdere.

3. Forhandlingsret

Hovedaftalen giver arbejdstagerne ret til at forhandle med arbejdsgiveren om løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder, at arbejdstagerne kan kræve forhandlinger om lønforhøjelser, arbejdstid og arbejdsvilkår.

4. Medbestemmelse

Hovedaftalen fastlægger også, at arbejdstagerne har ret til medbestemmelse på visse områder. Dette omfatter blandt andet beslutninger om arbejdstid, ferie og arbejdsmiljø.

5. Uddannelse

Hovedaftalen fastlægger også, at arbejdsgiveren har ansvar for at give medarbejderne den nødvendige uddannelse og træning. Dette sikrer, at medarbejderne har de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres job.

FAQs

Q. Hvilke rettigheder har arbejdsgiveren i henhold til Hovedaftalen?

A. Hovedaftalen giver arbejdsgiveren ret til at lede og fordele arbejdet samt at træffe beslutninger om ansættelse, afskedigelse, forfremmelse og uddannelse af medarbejdere.

Q. Hvilke rettigheder har arbejdstageren i henhold til Hovedaftalen?

A. Hovedaftalen giver arbejdstagerne ret til medbestemmelse på visse områder, herunder beslutninger om arbejdstid, ferie og arbejdsmiljø. Arbejdstagerne har også ret til at forhandle om løn- og ansættelsesvilkår.

Q. Hvad er Ledelsesretten?

A. Ledelsesretten er arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet samt træffe beslutninger om ansættelse, afskedigelse, forfremmelse og uddannelse af medarbejdere.

Q. Hvordan påvirker Hovedaftalen danske virksomheder?

A. Hovedaftalen er en vigtig del af den danske arbejdsret og sikrer samarbejde og kommunikation mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Overenskomsten sikrer også, at arbejdstagernes rettigheder og behov bliver taget i betragtning.

Q. Hvilke sektorer omfatter Hovedaftalen?

A. Hovedaftalen finder anvendelse på alle virksomheder i Danmark uanset størrelse og sektor. Det betyder, at både private og offentlige virksomheder er omfattet af overenskomsten.

Konklusion

Hovedaftalen om ledelsesretten er en vigtig overenskomst i den danske arbejdsret. Overenskomsten fastlægger grænserne for arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet, og arbejdstagernes rettigheder til medbestemmelse og forhandling. Hovedaftalens formål er at sikre samarbejde og god kommunikation mellem arbejdsgiver og arbejdstager og en fælles personalepolitik, der skal være til gavn for begge parter. Overenskomsten finder anvendelse på alle virksomheder i Danmark uanset størrelse og sektor og er stadig relevant i dagens arbejdsmarked.

Images related to the topic hovedaftalen mellem da og lo

Hovedaftalen mellem DA og LO
Hovedaftalen mellem DA og LO

Article link: hovedaftalen mellem da og lo.

Learn more about the topic hovedaftalen mellem da og lo.

See more: inquatangdn.com/blogdk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *